O CentrumGaleria i wystawyBibliotekaStudio kuchennePunkt informacji
Program zajęćOgródek edukacyjnyGaleria zdjęćBio FarmersiSklepik (Farm Shop)
KawiarniaOgródek warzywnyGodziny pracyStowarzyszenieKONTAKT

  NASZA TV - SPOTY:
  KOMUNIKATY:
  LINKI DO NASZYCH STRON:


O CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO
Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (CPL) należy do stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA dzięki to któremu stowarzyszeniu powstało. Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła 842 319,50 zł z czego 276 020,00 zł stanowiło dofinanowanie w ramach PROW 2007-2013 zaś 566 299,50 zł stanowiły środki własne stowarzyszenia pochodzące z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2012 - 2013.

Celem powołania i budowy Centrum Produktu Lokalnego jest ochrona środowiska, promocja zdrowia i zdrowego odżywiania jak również promocja produktów lokalnych a przez to zachowanie starych ras zwierząt, odmian roślin i w wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich - zwłaszcza obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Głęboko wierzymy, że Centrum Produktu Lokalnego stanie się prawdziwym ośrodkiem edukacyjnym w zakresie rolnictwa ekologicznego i tradycyjnego, zdrowego odzywiania i ochrony środowiska naturalnego. Wierzymy również, że CPL pozwoli na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Centrum Produktu Lokalnego zlokalizowane jest w samym środku zespołu dworsko-parkowego we wsi Rzuchowa (Gmina Pleśna). Rzuchowa to wieś położona na malowniczej trasie Tarnów - Nowy Sącz w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, 10 km za Tarnowem.

Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, to jedna z atrakcji regionu na obszarze blisko 2,5 hektara w skład której wchodzi: budynek centrum, część parku dworskiego i ogródek edukacyjny. Budujemy je w miejscu, w którym od XIII wieku wytwarzano produkty lokalne.

W ramach projektu powstał nowoczesny, ale wpisujący się w krajobraz budynek Centrum Produktu Lokalnego o kubaturze 333 m. kw.
W Centrum Produktu Lokalnego prowadzimy działania mające na celu podtrzymywanie i promocję tradycji narodowej, pielegnowanie polskosci oraz rozwój swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działamy na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego jak również prowadzimy działania mające na celu ochrone i promocje zdrowia, zdrowego stylu życia, swiadomego odżywiania i postaw przyjaznych srodowisku.

CPL daje nam też warunki do zbierania i upowszechniania informacji z zakresu: wiedzy przyrodniczej i zagadnień zwiazanych z technikami uprawy ekologicznej i tradycyjnej, czy też zdrowego stylu życia, swiadomego odżywiania i postaw przyjaznych srodowisku. Cele te w CPL realizujemy na wiele sposóbów z czego najwazniejsze są:
 1. Edukacja, w tym organizowanie różnych konferencji, seminariów, warsztatów, spotkan, szkolen, wystaw,
 2. Budowa lokalnych i pozalokalnych koalicji i partnerstw w zakresie powiązania drobnych lokalnych rolników z konsumentami szukającymi żywności ekologicznej produkowanej w sposób przyjazny środowisku,
 3. Usługi szkoleniowo-doradcze w zakresie rolnictwa ekologicznego, zdrowego odzywiania, utrzymania bioróżnorodności,
 4. Ogłaszanie konkursów o tematyce ekologicznej i innej, zgodnej z celami działalnosci stowarzyszenia,
 5. Organizowanie i/lub koordynacja lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsiewziec ekologicznych i innych zgodnych z celami działalnosci Stowarzyszenia,
 6. Wymiany młodzieży, spotkania, festiwale i inne projekty krajowe oraz miedzynarodowe,
 7. Prowadzenie działalnosci wydawniczej w tym redagowanie ró1nego rodzaju publikacji takich jak np: periodyków młodzie1owych, broszur, katalogów i serwisów internetowych w tym prowadzenie punktu informacji o produktach lokalnych,
 8. Współprace z podobnymi organizacjami, placówkami edukacyjnymi, instytucjami, podmiotami i mediami działajacymi na terenie Unii Europejskiej i w krajach stowarzyszonych z nia,
 9. Prowadzenie osrodków edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych, w tym szkół i przedszkoli,
 10. Organizowanie zajec terenowych (zwłaszcza w ogródku edukacyjnym), wycieczek, zielonych szkół, przedszkoli, szkół, obozów letnich i zimowych,


Wewnątrz znajduje się hall pełniący funkcję galerii, sala wystawienniczo-konferencyjno-szkoleniowa na 50 osób i druga mniejsza salka na 30 osób zdolne razem pomieścić 80 osób.

W Centrum Produktu Lokalnego zlokalizowano sale edukacyjne oraz pracownie tematyczne, są tu organizowane wystawy stałe i czasowe, np. rękodzieła ludowego, tradycji upraw i inne. Poza wystawami odbywają się degustacje, warsztaty, prelekcje, lekcje z prezentacjami multimedialnymi, projekcie filmów, konferencje, festiwale, spotkania tematyczne, kursy ze zdrowego gotowania, żywienia, upraw ekologicznych i tradycyjnych (wolnych od GMO) i wiele innych. Ważnym punktem naszej działalności jest edukacja dzieci w temacie odpowiedniego odżywiania i zwalczanie otyłości. Ciekawostką jest pomysł na prowadzenie telewizyjnego kanału kulinarnego.

Poza tym CPL zajmuje się szeroko rozumianą promocją produktów lokalnych, dbaniem o odpowiedni wizerunek produktów lokalnych i ich producentów, wspiera i koordynuje działania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją produktów lokalnych w zakresie ich promocji, informuje o walorach produktów lokalnych, uczestniczy w procesach zgłaszania, rejestracji i kontroli, wydaje opinie, ekspertyzy i certyfikaty dotyczące produktów lokalnych. CPL prowadzi szeroko rozumiane doradztwo w zakresie działalności związanej z promocją produktów lokalnych.

Liczymy na to, że Centrum Produktu Loklanego stanie się prawdziwym centrum turystyki, także kulinarnej, jedną z ikon turystycznych regionu Małopolskiego.

----------------------------------------------------------------

Cennik:

Bilety wstępu do Centrum Produktu Lokalnego
 1. Dorośli - bezpłatnie
 2. Dzieci - bezpłatnie
 3. przewodnik po ekspozycji - 50 zł
 4. prelekcja - 150 zł./60 min.


Usługi dodatkowe
 1. Wynajem sali słonecznej (50 os) 100 zł/godz
 2. Wynajem sali tarasowej (30 os) 100 zł/godz
 3. serwis kawowo-herbaciany 10 zł/os


1) Cennik obowiązuje do 2014-12-15.
2) Podane w tabeli ceny obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00. W pozostałych terminach obowiązują dopłaty do stawek najmu Sal.
3) Minimalny czas wynajmu Sal wynosi 4 godziny (w dni robocze) lub 6 godzin (w weekendy).
4) W ramach pakietów i najmu sal Wynajmujący może korzystać z parkingu w miarę wolnych miejsc.


----------------------------------------------------------------

Zabytkowy zespół dworsko-parkowy w Rzuchowej stanowi jedną z najstarszych w Małopolskie siedzib ziemiańskich. Lokacja wsi przypada na początek XIV*** wieku - jako fundacja rycerska rodu Gryfitów* I tak kolejno:
 • 1470 r. właścicielem wsi jest Mikołaj Dębicki h. Gryf,
 • 1474 r. Wieś zostaje przeniesiona z prawa polskiego na niemieckie,
 • 1508 r. właścicielem wsi jest Hieronim Dębicki,
 • 1536 r. właścicielem wsi zostaje Felicjan Lubomirski,
 • 1575 r. właścicielem wsi zostaje Jan Dębicki,
 • 1663 r. właścicielem wsi był Mikołaj Kotkowski (rodzina Kotkowskich w późniejszym okresie powiązała się z rodziną magnacką Lanckorońskich). Okres 17 wieku to rozkwit Kalwinizmu, który miał miejsce również w odniesieniu do niniejszego majątku,


Początki XIX wieku wieś należy do rodziny Olearskich,

 • 1858 majątek nabywa dr. Józef Dietl (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i I-pierwszy prezydent autonomicznego Miasta Krakowa. W ten sposób historia folwarku i Krakowa zostają nierozerwalnie połączone ze sobą.)
 • 1908 majątek od rodziny Dietlów nabywa spółka żydowska z Tarnowa,
 • 1911 majątek już okrojony i częściowo wyprzedany nabywa Jerzy Matejko syn Jana Matejki,
 • 1912 majątek nabywa Aleksander Hilewski,
 • 1946 mocą dekretu PKWN majątek zostaje przejęty przez skarb Państwa i rozparcelowany,
 • 1990 Zakończono remont dworu w którym utworzono Dom Pomocy Społecznej,
 • 1995 kompleks otaczający dwór wraz z zespołem folwarcznym przechodzi w ręce prywatne.


O tym jak stare jest to założenie świadczy fakt, że wiek lokacji wsi pokrywa się z okresem założenia Akademii Krakowskiej, Zamku w Malborku, Klasztoru Paulinów na Jasnej Górze (Częstochowa) czy miast takich jak Warszawa, Kielce czy Kazimierz Dolny.

Zespół dworsko-parkowy w Rzuchowej został wpisany jest do rejestru zabytków w 1976 roku nr rejestru A – 94.

Wśród wszystkich siedzib ziemiańskich w Małopolsce zespół dworsko-parkowy w Rzuchowej stanowi pod względem zachowania, jedno z najbardziej rozległych założeń. Powierzchnia wokół parku dworskiego wynosi 15.29 ha, a razem z parkiem przy dworze 1.7 ha daje powierzchnie ponad 16,99 ha.

Duże przestrzenie polne (niezabudowane) przez domy jednorodzinne czy zakłady przedsiębiorstw jak się stało w przypadku innych zespołów dworsko-parkowych nadal dają możliwość odpowiedniego zagospodarowania całego terenu w taki sposób aby możliwie wiernie odtworzyć jego pierwotne przeznaczenie i sposób wykorzystywania. Jednak w dniu dzisiejszym kompleks ten jest zagrożony destrukcją. Jedynie dwór znajduje się w dobrym stanie, oraz część budynku starej zrujnowanej stodoły w której po odbudowie zlokalizowane zostało Centrum Produktu Lokalnego.

Budynki dawnego folwarku w połowie nie zachowane, pozostałe budynki oraz tereny parku (w części wraz ze stawami) są od lat nieużytkowane i ulegają stopniowej degradacji. Troska konserwatorska za zachowaniem tego kompleksu powoduje konieczność podjęcia w najbliższym czasie szeroko zakrojonych działań budowlano - konserwatorskich mających na celu odbudowę budynków oraz pełną rewaloryzację parku i całego założenia dworsko-parkowego.
Materiały zamieszczone na stronie internetowej Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, w szczególności filmy, zdjęcia, artykuły stanowią własność Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA i podlegają ochronie prawnej. Ich kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w częściach bez zgody Stowarzyszenia stanowi naruszenie praw autorskich.

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.06.90.631, z późniejszymi zmianami).
© Copyright 2013-2017 cpl.odrolnika.pl All rights reserved.